Kjøpsvilkår PT | AdO arena
Flag

Kjøpsvilkår for PT

Vilkår for Personlig Trener (PT) i AdO arena

Personlig trener på Ado Arena

Helse

Du er pliktig til å holde PT-en din informert om din helse, både fysisk og psykisk.
Dette kan være helserelaterte problemer, som for eksempel høyt blodtrykk, epilepsi, uregelmessig hjerterytme, diabetes, evt. diagnoser, begrensinger, angst, osv.
PT har taushetsplikt ang. all info som kommer fra deg.

PT til barn

Ved PT-timer til barn er man pliktig til å informere PT-en om evt. utfordringer som er relevant ifm.. Svømmeopplæring. Dette er spesielt med tanke på helse - fysisk, psykisk og/eller andre helserelaterte problemer. - Ved PT-timer til barn kan én voksen følge (ved behov).
Den voksne har da mulighet for å ta en egen svømmeøkt i bassenget, mens barnet har time med treneren. Er PT-timen utenfor ordinær åpningstid i AdO arena så har den voksne ikke mulighet for å gå i bassenget på egenhånd, dette er på bakgrunn av sikkerheten.

Vilkår

Du som PT-kunde er ansvarlig for å stille klar ved bassenget til din avtalte time. Du avtaler timen direkte med instruktøren per epost, telefon eller SMS. En PT-time varer i 50 min.

Avlysninger av timen må skje minst 24 timer før timen begynner.
Fravær fra timen, manglende utstyr (badetøy), for sen avbestilling eller annen grunn der du er ansvarlig for at timen bortfaller, må du betale for PT-timen (evt. legeerklæring kan fremvises).
Timer hvor AdO arena er ansvarlig for at den ikke kan gjennomføres som avtalt, medfører erstatningstime. For eksempel sykdom hos instruktør eller hendelser/driftsproblemer hvor AdO arena drift AS er ansvarlig.
Blir timen avlyst på grunn av andre uforutsette hendelser utenfor AdO arena drift sin styring, medfører det ikke direkte erstatning.

Skulle din PT-en slutte, vil du få tildelt en ny PT fra kursavdelingen i AdO arena.

Ved over lengre tids inaktivitet i kundeforholdet, hvor PT ved flere anledninger har prøvd å komme i kontakt med kunde uten hell/tilbakemelding, vil resterende timer forfalle og bli utbetalt til instruktør. PT-en må kunne dokumentere for gjentatte forsøk på kontakt med PT-kunde.
Ved lengre tids sykdom eller skade hos PT-kunde vil resterende PT-timer bli satt på vent (krav til fremvisning av helseattest).

Priser

  • 1 time (a 50 min) – kr 700,-
  • 5 timer (a 50 min) – kr 3 050,-
  • 10 timer (a 50 min) – kr 5 400,-.
  • 20 timer (a 50 min) – kr 10 100,-
  • «Vennepris» – Om to stk ønsker å ha en PT sammen, så betaler man kun 50% ekstra for nr. to.
    «Vennepris»-tilbudet forutsetter at begge deltakerne er på ca. samme nivå og gjerne ønsker å oppnå det samme. PT-en vil ved første time gjøre en vurdering av dette.
    Dersom nivåforskjellene er for store kan PT-en reservere seg mot å ha begge samtidig (på samme time). «Vennepris»-tilbudet vil da utgå og ordinær pris vil være gjeldende.

Alle PT-timer/pakker forhåndsbetales i resepsjonen. Vi tilbyr ikke prøvetimer, og allerede kjøpte/brukte timer kan ikke omgjøres til PT-pakker i ettertid.
Ubenyttede PT-klipp refunderes ikke.

Vi håper du får stor glede av timen og godt utbytte av treningen

AdO arena akkurat nå

Vis alle