Sikkerhets- og baderegler | AdO arena
Flag

Sikkerhets- og baderegler

AdO arena er ett sted for vannglede og mestring, men for din egen og andre sin sikkerhet er det viktig å sette seg inn i og respektere reglene vi har.

Om det er noe du er usikker på, så er det bare å spørre en av våre dyktige badeverter.

Renhold på Ado Arena 2

De viktigste sikkerhetsreglene:

 • Du må være minst 12 år og svømmedyktig for å gå alene i AdO arena
 • Barn under 12 år må ha følge med en svømmedyktig person på 18 år eller eldre. Barn under 10 år, eller som ikke er svømmedyktig, må være sammen med en badende voksen til enhver tid.
 • Det er forbudt for ikke svømmedyktige – uansett alder – å oppholde seg alene i hovedbassenget (3m dypt) og i stupebassenget (5m dypt)
 • En svømmedyktig voksen (over 18 år) kan maksimalt ha med seg tre barn under 12 år (eller tre andre som ikke er svømmedyktige), og skal ha oppsyn med dem til enhver tid.
 • All bading foregår på eget ansvar. Slå alarm til badevertene dersom du oppdager personer som trenger hjelp.
Sikkerhetsregler

Sikkerhets- og baderegler for AdO arena:

Som vår gjest ønsker vi at du og andre gjester skal føle størst mulig sikkerhet og trivsel. Vårt motto er god stemning. For å oppnå dette må alle gjester ved AdO arena følge noen felles regler.

BARN UNDER 12 ÅR OG PERSONER SOM IKKE KAN SVØMME

BARN UNDER 12 ÅR OG PERSONER SOM IKKE KAN SVØMME

 • Du må være minst 12 år og svømmedyktig for å gå alene i AdO arena.
 • Barn under 12 år må ha følge med en person på minst 18 år som er svømmedyktig.
 • Barn under 10 år må ha følge med svømmedyktig person på minst 18 år eller eldre som bader sammen med barnet.
 • Det er forbudt for ikke-svømmedyktige uansett alder å oppholde seg alene i hovedbassenget som er 3 meter dypt og stupebassenget som er 5 meter dypt.
 • En svømmedyktig voksen (over 18 år) kan maksimalt ha med seg 3 barn under 12 år (eller 3 andre som ikke er svømmedyktige). Den svømmedyktige voksne må til enhver tid være sammen med og ha samlet kontroll på de ikke svømmedyktige han/hun har med seg.
 • Hva vil det si å være svømmedyktig? Se definisjon under.
FØR BADING

FØR BADING

 • Før du bader, må hele kroppen og håret vaskes med såpe. Badetøyet skal være rent og tas på etter kroppsvasken. Det er ikke tillatt å bade med undertøy.
 • Bleiebarn skal benytte badebleie ved bading i AdO arena.
 • Badegjester som av religiøse eller kulturelle årsaker ønsker å bade i heldekkende tøy, må vaske hele kroppen inkludert håret, og iføre seg rent tøy som dusjes før de inntar svømmehallen.
SIKKERHET FOR SKOLER OG VANNSPORTKLUBBER

SIKKERHET FOR SKOLER OG VANNSPORTKLUBBER

 • For skoleklasser som har svømmeundervisning så er rektor ansvarlig for at nok personell er med barna i henhold til retningslinjene til utdanningsdirektoratet og at dette personellet er tilstrekkelig opplært i livredning i vann.
 • For vannsportklubber så er klubbledelsen ansvarlig for sikkerheten til deltakerne/utøverne, og at trenerne som leder treningen og kursene er mange nok og er opplært i livredning i vann.
 • Har du spørsmål om reglene, kontakt badevertene eller teamleder.
ANSVAR, RUS OG FOTOGRAFERING

ANSVAR, RUS OG FOTOGRAFERING

 • All bading foregår på eget ansvar. Slå alarm til badevertene dersom du oppdager personer som trenger hjelp.
 • Alle som oppholder seg i AdO arena må rette seg etter badevertenes anvisninger.
 • Rusede eller støyende personer, samt personer med åpne sår bortvises.
 • Alle typer fotoapparater og mobiltelefoner er forbudt i dusj- og garderobeområdet. Det kan tas bilder inne i AdO arena, men kontakt badevertene før du gjør dette.

DIVERSE

 • Personlig hygiene som barbering, negleklipping o.l. skal ikke forekomme i garderobeområdet.
 • Barnevogner settes igjen utenfor garderobe, men innenfor vendekors ved resepsjonen.
 • Røyking skal foregå utendørs. Bruk av snus og tyggegummi er ikke tillatt i svømmehallen. - Mat og drikke inntas ved kioskområdet. Unntak for aktive svømmere og diabetikere.
 • Ta godt vare på dine eiendeler. AdO arena er ikke ansvarlig for bortkomne gjenstander. Gjenglemte klær tas vare på inntil fire uker, og blir så gitt til veldedige organisasjoner. Øvrig verdifullt hittegods blir lagt i resepsjonen. Etter ca. 1. mnd. blir hittegods levert til politiet.
 • Overtredelse av reglene kan medføre bortvisning.

VED BADING, SVØMMING, SKLIER, HOPPING OG STUPING

 • Ikke løp i dusj- og bassengområder. Små barn anbefales å bruke badesokker.
 • Du må aldri trekke noen under vann eller stupe på noen som oppholder seg i bassenget.
 • Stuping og hopping skal ikke forekomme fra langsidene. Stuping i opplæringsbassenget og barnebasseng er ikke tillatt.
 • Kun en om gangen i skliene og vent på grønt lys før du setter utfor.
 • Ved stuping og hopping i stupeanlegget skal kun åpne stupeplattformer benyttes og etter anvisning fra badevert eller stupetrener. Kun en stuper/hopper om gangen, og forsikre deg om at ingen er i vannet under deg. Etter stup/ hopp svøm under plattformene og gå på land der, ikke svøm utover eller på tvers.
 • Har du hjerte- og karsykdommer, diabetes eller er gravid, bør du unngå å bruke varmekulpen ved stupebassenget av helsemessige årsaker.
 • Gjenstander (som for eksempel glass, nåler, plaster, vatt og tyggegummi) som kan medføre skade på personer og anlegg, må ikke tas med inn i anlegget. Det gjelder f. eks svømmebriller og dykkermasker med glass, det må være i plastmateriale.
 • Snorkel og store badeleker kan ikke brukes i bassengene. Snorkel kan benyttes ved svømmetrening.

(Ref: Svømmeforbundet og kompetansemål for svømmeundervisningen i skolen – U.dir 2015) « Vera svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppa og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg) så svømme 100 meter på rygg og ta seg på land».

På vegne av AdO arena, September 2019.

Håkon A. Egeberg Johansen Daglig leder

Håkon A. Egeberg Johansen - Daglig leder i AdO arena

AdO arena akkurat nå

Vis alle