Privatpersoner | AdO arena
Flag

Privatpersoner

Medlemsvilkår for AdO arena

Medlemsvilkår

1- AdO arena sitt hovedprodukt er løpende abonnementsmedlemskap eller enkeltbilletter til våre anlegg, med eller uten bindingstid.

2- Medlemskapet løper fra den dagen det kjøpes og dets tilhørende varighet. For årskort med binding er veiledende pris er kr 476,- pr. mnd (ordinært medlemskap) og 300,- pr. mnd (bedriftsmedlemskap, man-fre). Foreldre skal være betaler for barn/ungdom under 18år.
Vilkår for bedriftsmedlemskap

3- Bindingstiden kan brytes under spesielle omstendigheter som ved f.eks. sykdom og flytting. Dokumentasjon må fremlegges.

4- Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned (betalende), medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse. Oppsigelsestiden kan fjernes ved dokumentert grunn som ved f.eks. sykdom og flytting.

5- AdO arena har et eget sett med sikkerhetsregler. Reglene finnes på www.adoarena.no. Man må være 12 år og svømmedyktig for å bade alene i våre anlegg. Barn under 12 år må bade sammen med en voksen over 18 år som er svømmedyktig, og en voksen kan ha ansvar for maksimalt tre barn under 12 år.

Adgang

5- Som gjest må en alltid ha med sitt personlige adgangsbånd når en gjester AdO arena eller Nordnes sjøbad. Armbåndet er identifikator for å gi deg adgang og nøkkel til å låse og åpne skap i garderobe. Adgangsbånd utleveres første dag i resepsjonen på AdO arena.

6- Årskort og halvsårkort inkluderer tilgang til AdO arena, Nordnes sjøbad* og spesifikke tidspunkt i bydelsbassengene til Bergen Kommune. For mer informasjon, se www.adoarena.no.
*Gjelder kun sommersesongen.

Medlemskort

7- Mister eller skader et medlem et medlemsbånd må dette umiddelbart meldes til AdO arena på “Min side”, og vi vil utstede et nytt kort. En avgift pålydende kr 200,- vil kunne bli trukket fra oppgitte betalingskort. Båndet kan hentes på oppgitt sted, sms med nærmere beskrivelse vil bli sendt når båndet produseres.

7.1-  Medlemskapet hos AdO arena er personlig og adgangsbånd skal ikke overlates/lånes til andre. Medlemskapet kan etter en slik hendelse bli avsluttet uten ytterligere varsel, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

Administrasjon av medlemskapet

8- Som medlem hos AdO arena administrer du selv ditt eget medlemskap på minside. Dette betyr at du selv må logge deg inn på minside dersom du ønsker å endre personopplysninger, primærsenter, betalingskort, legge inn fryseperiode, avslutte medlemskapet etc. Alle henvendelser (f.eks. oppsigelse, frys, betaling) vedr. medlemskapet skal sendes skriftlig via "minside" eller per e-post. Oppsigelse pr. brev er ikke gyldig.
Du vil ved frys av medlemskap, eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.

9- Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned (betalende), medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse. Oppsigelsestiden kan fjernes ved dokumentert grunn som f.eks. sykdom og flytting. Oppsigelse skal sendes skriftlig via "minside" eller via e-post til ado@adoarena.no.

10- Frys av medlemskap med eller uten binding skjer ved minimum 1 måned eller mer (maks 6 måneder). Dersom du er medlem på et senter hvor medlemskapasiteten er fullt utnyttet kan du maksimalt fryse 1 måned av gangen. Frys av medlemskap må registreres før ønsket fryseperiode starter. AdO arena fryser ikke tilbake i tid. Frys skal sendes skriftlig via "minside" eller via e-post til ado@adoarena.no.

11- Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på minside. AdO arena fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

12- Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til support på Minside. Denne har du tilgang til som medlem.

Betaling

13- Som medlem hos AdO arena aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften hver måned.
Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid, for eksempel å påse at betalingskortet er gyldig. Betalingsopplysningene kan du endre på minside.

14- AdO arena sender ut påminnelser via mail og SMS for ubetalt medlemsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso. Kvittering for betalt medlemsavgift ligger tilgjengelig på minside under ”Betalinger”

Angrefrist

Som kunde hos AdO arena har du full angrerett på din bestilling fra internett inntil 14 dager.

Dersom du har kjøpt tjeneste av AdO arena ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og likevel ikke ønsker denne, har du angrerett i 14 dager etter at AdO arena har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Personsvernerklæringer

Les vår personvernerklæring her.

AdO arena sine rettigheter

15- AdO arena følger prisjustering i henhold til vedtak gjort av Bystyret i Bergen Kommune. Årlig prisjustering fra 01.01., gjelder også for medlemskap med og uten binding.
Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS.

16- AdO arena og tilhørende svømme- og stupeanlegg skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan gjeste oss under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder AdO arena seg retten til å stenge anlegg når dette er nødvendig. Tilbudet vil så langt det lar seg gjøre opprettholdes delvis i form av å holde åpent de bassenger som er mulig.

17- AdO arena har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal AdO arena varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

18- AdO arena og tilhørende svømme- og stupeanlegg har årlige stevner fastsatt av Bergen Kommune, Idrettskretsen og NSF, under disse stevnene forbeholder AdO arena seg retten til å holde delvis eller helt stengt. Varsel om stenging vil være slått opp på nett, sosiale medier, synlig anlegg og på epost/sms om nødvendig. Medlemskap kompenseres ikke for perioden AdO er stengt grunnet stevner.

Antidoping

19- Som medlem hos AdO arena bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge, og du bekrefter at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.

20- AdO arena ønsker et sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle medlemmer hos AdO arena må ta avstand fra bruk av dopingmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir AdO arena rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Om AdO arena registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale/erklæring om dopingkontroll som forplikter deg til senere å avgi dopingprøve mens du befinner deg på AdO arena, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk vil ny test avtales.

Hvis du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene, og det gir AdO arena rett til å heve medlemsavtalen.

21- Dersom man opplever å teste positiv på en dopingprøve, vil man risikere å bli politianmeldt og medlemsavtalen heves umiddelbart uten krav til refusjon.

Sikkerhet

Gjør det kjent med oppslåtte sikkerhetsreglement i AdO arena og tilhørende svømme- og stupeanlegg. Følg ansattes anvisninger om en hendelse skulle oppstå.

Les sikkerhets- og baderegler i AdO arena her.

Last ned sikkerhets- og baderegler i Nordnes Sjøbad her: Nordnes Sjøbad - Baderegler.

Inkluderte tilleggsprodukter

Som abonnement har du følgende tilleggsprodukter:

Tilleggsprodukter er goder som ikke reguleres av avtalen og kan dermed endres på kort varsel. Ordinært varsel er 1 måned.

AdO arena akkurat nå

Vis alle