Vilkår for AdO arena

Medlemsvilkår

1. AdO arena sitt hovedprodukt er løpende abonnementsmedlemskap eller enkeltbilletter til våre treningssentre med eller uten bindingstid.

2. Medlemskapet løper fra den dagen det kjøpes og dets tilhørende varighet. Veiledende treningsavgift er kr 400,- pr. mnd.

3. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.

4. AdO arena har et eget sett med sikkerhetsregler. Reglene finnes på www.adoarena.no. Det er ikke aldersgrense ved AdO arena, men det er krav til følge av voksne for yngre besøkende. Foreldre skal være betaler for barn/ungdom under 18år.

Adgang

5. Som gjest må en alltid ha med sitt personlige adgangskort når en gjester AdO arena eller Nordnes sjøbad. Armåbdet er identifikator for å gi deg adgang og nøkkel til å låse og åpne skap i garderobe. Adgangskort utleveres første dag i resepsjonen på AdO arena.

6. Kjøp av årskort, halvsårkort og lignende inkluderer tilgang til AdO arena, Nordnes sjøbad og spesifikke tidspunkt i bydelsbassengene til Bergen Kommune. For mer informasjon, se www.adoarena.no.

Medlemskort

7. Mister eller skader et medlem et medlemskort må dette umiddelbart meldes til AdO arena på “Min side”, og vi vil utstede et nytt kort. En kortavgift pålydende kr 200,- vil kunne bli trukket fra oppgitte betalingskort. Kortet kan hentes på oppgitt sted, sms med nærmere beskrivelse vil bli sendt når kortet produseres.

7.1.  Medlemskapet hos AdO arena er personlig og adgangskort skal ikke overlates/lånes til andre. Medlemskapet kan etter en slik hendelse bli avsluttet uten ytterligere varsel, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

Administrasjon av medlemskapet

8. Som medlem hos AdO arena administrer du selv ditt eget medlemskap på minside. Dette betyr at du selv må logge deg inn på minside dersom du ønsker å endre personopplysninger, primærsenter, betalingskort, legge inn fryseperiode, avslutte medlemskapet etc. Oppsigelse pr. e-post eller brev er ikke gyldig.
Du vil ved frys av medlemskap, eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.

9. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.

10. Det er mulig å fryse medlemskap med binding i inntil 1 måneder av gangen. Dersom du er medlem på et senter hvor medlemskapasiteten er fullt utnyttet kan du maksimalt fryse 1 måned av gangen. Frys av medlemskap må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter.

11. Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på minside. AdO arena fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

12. Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til support på Minside. Denne har du tilgang til som medlem.

Betaling

13. Som medlem hos AdO arena aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften hver måned.
Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid, for eksempel å påse at betalingskortet er gyldig. Betalingsopplysningene kan du endre på minside.

14. AdO arena sender ut påminnelser via mail og SMS for ubetalt medlemsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso. Kvittering for betalt medlemsavgift ligger tilgjengelig på minside under ”Betalinger”

Angrefrist

Som kunde hos AdO arena har du full angrerett på din bestilling fra internett inntil 14 dager.

Dersom du har kjøpt tjeneste av AdO arena ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og likevel ikke ønsker denne, har du angrerett i 14 dager etter at AdO arena har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Personsvernerklæringer

1. Generelt

AdO arena tar ditt personvern alvorlig og vil verne om dine opplysninger og påse at disse kun benyttes til på forhånd bestemte formål. Det vil kun være enkelte av AdO arena ansatte som vil ha fullt innblikk i dine personopplysninger, og vi har gode rutiner for å sikre og håndtere opplysningene. Behandlingsansvarlig er daglig leder i AdO arena drift AS

2. Hva vi benytter personopplysningene til

AdO arena bruker dine personopplysninger blant annet til:

1. å administrere ditt kundeforhold

2. å måle antall gjester ved det enkelte anlegg slik at vi kan optimalisere tilbudet vårt

3. Innsyn, retting, supplering og sletting

Som medlem hos AdO arena har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, og kreve disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger da det er frivillig å gi fra seg disse.
Dette gjelder likevel ikke for opplysninger som etter personopplysningsloven kan oppbevares og behandles uten samtykke, for eksempel opplysninger som er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold med oss. Dersom du ønsker innsyn, retting, supplering eller sletting ber vi om at du tar kontakt med oss på via support på minside. Vi vil besvare din henvendelse uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.

4. Lagring

Vi lagrer ovennevnte personopplysninger så lenge du er medlem hos AdO arena, og i en periode på inntil 5 år etter opphør av avtalen.

5. Utlevering

Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving, regnskapsbehandling og til de som forestår kameraovervåkningen i våre sentre.

6. Kontakt og nyhetsbrev

AdO arena benytter personopplysningene for å komme i kontakt med deg og holde deg informert om AdO arena og treningssentrene. Som medlem har du samtykket til at AdO arena kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

7. Kameraovervåking

AdO arena har bemannede anlegg. AdO arena har kameraovervåkning. Kameraovervåkningen er automatisert og ansatte har sikkerhetsoppsyn i åpningstiden. Innsyn i opptakene gjøres kun til politiet, ved hendelser kan vi sikre opptak av hendelse ved at du ta kontakt med en ansatt. Opplysningene lagres ikke lenger enn 7 dager, men inntil 30 dager dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold eller ulykker.

8. Cookies

En informasjonskapsel (cookie) er en tekstfil som en webserver kan lagre på brukerens harddisk når denne laster ned sider fra den aktuelle serveren. Formålet med en slik fil er primært å lagre opplysninger om brukerens interaksjon med serveren for å kunne gjenkjenne brukeren ved senere anledninger og effektivisere senere besøk på samme nettsted.

 AdO arena sine rettigheter

27. AdO arena følger prisjustering i henhold til vedtak gjort av Bystyret i Bergen Kommune. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS.

28. AdO arena og tilhørende svømme- og stupeanlegg skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan gjeste oss under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder AdO arena seg retten til å stenge anlegg når dette er nødvendig. Tilbudet vil så langt det lar seg gjøre opprettholdes delvis i form av å holde åpent de bassenger som er mulig.

29. AdO arena har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal AdO arena varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

30. AdO arena og tilhørende svømme- og stupeanlegg har årlige stevner fastsatt av Bergen Kommune, Idrettskretsen og NSF, under disse stevnene forbeholder AdO arena seg retten til å holde delvis eller helt stengt. Varsel om stenging vil være slått opp på nett, sosiale medier, synlig anlegg og på epost/sms om nødvendig.

Antidoping

31. Som medlem hos AdO arena bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge, og du bekrefter at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.

32. AdO arena ønsker et sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle medlemmer hos AdO arena må ta avstand fra bruk av dopingmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir AdO arena rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Om AdO arena registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale/erklæring om dopingkontroll som forplikter deg til senere å avgi dopingprøve mens du befinner deg på AdO arena, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk vil ny test avtales.

Hvis du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene, og det gir AdO arena rett til å heve medlemsavtalen.

33. Dersom man opplever å teste positiv på en dopingprøve, vil man risikere å bli politianmeldt og medlemsavtalen heves umiddelbart uten krav til refusjon.

Sikkerhet


Gjør det kjent med oppslåtte sikkerhetsreglement i AdO arena og tilhørende svømme- og stupeanlegg. Følg ansattes anvisninger om en hendelse skulle oppstå.

AdO arena – Sikkerhets- og badereglerAdO arena

Akkurat nå

Flere detaljerAdO arena

Akkurat nå

Flere detaljer