Ny bro mellom AdO og brannstasjonen

Kjære gjester – varsel om masseutfylling og bygging av ny bro ved AdO arena

 

AdO arena har nylig fått varsel fra Veivesenet om at det vil bli iverksatt

masseutfylling i Store Lungegårsvannet (60 000m3) i en periode på

2 år med start i slutten av april i år. Det vil også bli bygget en 60 meter lang

og 6 meter bred bro mellom AdO arena siden og Bergen hovedbrannstasjon.

 

Vegvesenet er gode på slikt og det blir nok veldig flott og funksjonelt.

Vi må nok regne med trafikk av lastebiler, samt litt støy og støv underveis.

I anleggsperioden ber vi  våre gjester ferdes i dette området med forsiktighetAdO arena

Akkurat nå

Flere detaljerAdO arena

Akkurat nå

Flere detaljer