Om AdO arena

7 millioner liter med god stemning

Bergen har lenge hatt et 50-metersbasseng på ønskelisten, og nå er det endelig blitt en realitet

Les mer